keramatbalali

فرهنگی،هنری

چتد تجربه از شاعران جوان کم صدای شهرستان رودان


وسط ظهر ...افتاد/
پرنده ای مهاجر از دارسیم آسمان/
دشت بارها شمرده بود./
هر بلندی باد، بالین سر بادبادک ها به گریه ایستاده/
دستپارچه مرد/
به طیاره ی کوچکش نفس مصنوعی می داد/
همه چیز روی کاموای دست هایش گلو گلو بلند... آویزان شد/
حالا هنوز به شب نکشیده... روز روشن/
چه امر به منکری می کند سینه ی معروفش/
که هم افتاده، روی گلوبند/
دیگ ها دود خورده و دیوار هم/
وعبور پایین شبانه ی قاصدک های سیاه/
تا همه ی فصل ها هنوز/
هو...هو...هو.../
  

" علی دهقان نژاد"

..............................................................................................................

از تو كه به بازي ام

ساده مي خوري مرا قسم

از من

كه بدنم هي كش  كش مي آيد

دستهايم دراز

پاهايم

كه دارد مي ميرم

به بازي ام نمي گيري ؟

و فكر مي كنم

داري بابا لنگ دراز مي شوي

تا يك شب بي خبر براي خودم عقدت كنم.

              "زهرا صامتي"

..............................................................................................................

مداد را زير گلوي رويا ها مي گذارم

تهديد نمي كنم

جم اگر بخوريد

همه را چال مي كنم توي قبرستان لغت

حالا آروم

هر چي دارين بريزين توي اين شعر

كجاي نگام ايهام داشت

كه مرد كرده اي كلماتت

از جيب رويا چندروسري كش رفته اي

كه هنوز زجر مي كشي مرا

برگرديم به خودمان

تا اعتراف كنم

كه كلمات اشتباه دعوت شده اند به شناسنامه ام

              "شيما داوري"

....................................................................................................................

يك شاخه لبخنداگر بود اينقدر حيران نبودم

خيس قدم هاي بي چتر باران نبودم

سنگي چكيد ازخيالم بر شيشه هاتان ببخشيد

عمدي نبوده است مردم هوشيار آنان نبودم

مي شد اگرحرف ها را بي وزن بركاغذ آورد

اينقدرمحو صداي شبهاي ايوان نبودم

وقتي كه من خواب بودم آمد به خوابم خدايم

در دستهاي لطيفش ديگر انسان نبودم

پاييز هنگام رفتن  هرسال شرمنده مي گفت:

من باعث مرگ تلخ  گلهاي گلدان نبودم

من خوب مي دانم اكنون فصل غرور چناراست

هر چند اگر هيچگاهي مهمان كاشان نبودم

            "مصطفي نيكبخت"

................................................................................................

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام مهر ۱۳۸۷ساعت ۱۹:۲ بعد از ظهر  توسط keramatbalali  |